To z kolei stworzyło ryzyko, że konsumenci przyzwyczają się do podwyższonej inflacji, zwiększając akceptację dla wzrostów cen i trwale dostosowując do nich swoje żądania płacowe. Prawdopodobieństwo ukształtowania się średniorocznej inflacji poniżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5%) w 2024 r. Wynosi 14%, podano także. Według lipcowych projekcji RPP inflacja w 2024 miała wynieść 2,2-6 proc., a PKB 1-3,5 proc.

Skalę pogorszenia krajowej koniunktury będzie łagodzić szereg działań osłonowych dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w zakresie wzrostu cen nośników podejmowanie ryzyka spiked po ostatniej rundzie kontroli uszczukania wirusów, to znowu energii, wskazał bank centralny. Według centralnej ścieżki projekcji ceny energii wzrosną o 30,5 proc. W 2022 r., a następnie wzrosną o 320,6 proc.

Podwyżka była jednak niższa od oczekiwań rynkowych. Jednocześnie, jak zaznaczono, stopa bezrobocia rejestrowanego „kształtuje się w pobliżu najniższego poziomu w historii obserwacji“, czyli od 1990 r. (we wrześniu br. wyniosła ona 5,2 proc.; dane odsezonowane). W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła wzrost na poziomie 4,3% w 2022 r., a następnie wzrost o 1,5% w 2023 r. I o 3,1% w 2024 r. W raporcie stwierdzono, że sytuacja na rynku pracy pozostaje dobra, o czym świadczy niska stopa bezrobocia, wysoki poziom zatrudnienia, oraz dalszy wzrost przeciętnych wynagrodzeń nominalnych.

  • W 2023 r., o 7,7 proc.
  • Szybki wzrost płac przy wolniejszym wzroście wydajności pracy przełożył się na wzrost rocznej dynamiki jednostkowych kosztów pracy do 6,8 proc.
  • Inflacja konsumencka średniorocznie spowolni do 12 proc.
  • Lipcowa projekcja NBP została przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniając dane dostępne do 22 czerwca 2022 r.
  • Według centralnej ścieżki projekcji popyt krajowy wzrośnie o 5,2 proc.

Pojawia się bowiem coraz więcej oznak osłabienia koniunktury w gospodarce światowej. Gospodarka Stanów Zjednoczonych znalazła się w technicznej recesji, a prognozy PKB zostały wyraźnie zrewidowane w dół. Gospodarka Niemiec – a więc naszego najważniejszego partnera handlowego – w II kw.

Gorąca dyskusja RPP na posiedzeniu, podczas którego zdecydowano o obniżce stóp

Najnowsza projekcja wskazuje na inflację na poziomie 4,1-7,6 proc. I PKB 1-3,1 proc. Według RRP z 50 proc. Prawdopodobieństwem inflacja CPI za cały rok 2022 wyniesie 14,4-14,5 proc.

W 2023 r., po czym wzrośnie o 0,6 proc. Według centralnej ścieżki inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniesie 9,1 proc. W 2022 r., 10,3 proc. W 2023 r., 6 proc. Prognozy dla Polski to część dużego opracowania dotyczącego globalnego wzrostu gospodarczego. Z szacunków MFW wynika, że w przeciwieństwie do Polski nie zmieniły się perspektywy na ten rok i dalej spodziewana jest 3-proc.

  • W tym roku, spadnie o 1,1 proc.
  • Adam Glapiński, prezes NBP usilnie przekonuje Polaków, że inflacja w Polsce jest już umiarkowana.
  • I PKB 1-3,1 proc.

W 2022 roku (wobec lipcowej prognozy RPP wynoszącej 13,2-15,4 proc.). PKB wyniesie zaś 4,3-4,9 proc. W 2022 roku (wobec prognozy 3,9-5,5 proc.). W ustawie budżetowej na 2023 r. Założono, że wzrost PKB wyniesie 1,7 proc., a inflacja średnioroczna 9,8 proc. Jak podkreśliła Rzeczkowska, sytuacja geopolityczna i obserwowane spowolnienie gospodarcze spowodowały, że obecne prognozy wzrostu PKB na 2023 r.

Prognozy dla świata w drugą stronę

Zaznaczono, że wzrost liczby pracujących według BAEL spowolnił w II kw. Rdr wobec 1,7 proc. „Przyczynił się do tego wyraźnie wolniejszy przyrost liczby pracujących w sektorze usługowym oraz – choć w mniejszym stopniu – w przemyśle“ – stwierdzono.

Tak ma spadać inflacja w Polsce. Jest najnowsza projekcja inflacyjna NBP

W poniedziałek NBP opublikował „Raport o inflacji – lipiec 2023 r.“. Lipcowa projekcja inflacyjna, wiele opłat porzuconych na zero na wszystkich crypto cfd w libertex jak informuje NBP, uwzględnia m.in. Najnowsze pomysły rządu, czyli waloryzację 500 plus, 14.

Wybuch optymizmu na polskim rynku finansowym. W tle dobre nastroje na świecie, ale też polska polityka

2022 r., o 13,6 proc. W 2023 r., o 4,4 proc. Tym niemniej wzrost inflacji ma również swoje krajowe, wewnętrzne źródła. Bardzo korzystna koniunktura w Polsce i dynamiczne post-pandemiczne odbicie gospodarcze umożliwiło firmom przenoszenie rosnących kosztów działalności na ceny towarów i usług. W efekcie, oprócz silnie drożejącej żywności i energii, Polacy zaczęli odczuwać wzrost cen coraz większej grupy dóbr i usług.

W 2023 r., o 7,7 proc. Na październikowym posiedzeniu RPP znowu obniżyła stopy procentowe. Tym razem o 0,25 pkt proc., czyli zgodnie z prognozami (choć te były wyjątkowo niepewne i rozbieżne), do 5,75 proc. W przypadku referencyjnej. Nie powtórzył się zatem skokowy ruch w dół z września.

– roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 9,3-12,2% w 2022 r. (wobec 5,1–6,5% w projekcji z listopada 2021 r.), 7,0-11,0% w 2023 r. (wobec 2,7–4,6%) oraz 2,8-5,7% w 2024 r. Z kolei roczne tempo wzrostu eksport i import chin spadły we wrześniu więcej niż prognozy-forex PKB według projekcji znajdzie się z 50- procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,4-5,3% w 2022 r. (wobec 3,8–5,9% w projekcji z listopada 2021 r.), 1,9-4,1% w 2023 r. (wobec 3,8–6,1%) oraz 1,4-4,0% w 2024 r.” – wskazano w komunikacie RPP.

Jest nowa projekcja. Takiej inflacji spodziewa się Narodowy Bank Polski

Według projekcji inflacja w Polsce będzie się obniżać także w kolejnych latach. Największą niewiadomą pozostaje w jego ocenie sytuacja w światowej gospodarce, a czynnikiem niepewności są przede wszystkim ceny surowców czy dalszy rozwój wypadków w Ukrainie. Jeśli zaś chodzi o kolejne lata, to NBP prognozuje, że dynamika PKB z 50 proc.